Status

Apollon x50 Online 204
Total: 204 gamers

Forum

author:john2018/09/24
author:john2018/09/23
author:john2018/09/23
author:admin2018/08/13
Raid Boss hunters on server PVP at 2018, October
# Character Points PvP PK LvL Clan
1 SUPERW 488 0 0 85 Tsoutsekia
2 Athena 276 62 4 85 Tsilimprikia
3 AllDead 130 1 0 85 KRIPTON
4 Getrag 122 1 1 85 Deadly
5 FARMAKEIO 118 0 0 85 REVOLUTION
6 LadyPain 82 1 0 85 KRIPTON
7 Ascania 52 0 0 85 Deadly
8 XXLG 52 0 0 85 REVOLUTION
9 AsokA 50 1 0 85 KRIPTON
10 URGEjM 41 0 0 85 REVOLUTION
11 Kenita 40 1 4 85 KRIPTON
12 NatalY 36 0 2 85 KRIPTON
13 Urahara 32 0 0 85
14 TestArcher 27 0 0 85
15 L2Apollon 21 0 7 76 testclan
16 MininA 20 0 0 85 KRIPTON
17 Gin 19 0 0 85
18 DarkNecro 15 3 6 85 REVOLUTION
19 Sabot 14 0 0 84
20 DarkSpells 13 0 0 85 REVOLUTION
21 AntQueenFarm 12 0 0 40
22 BornInDarkness 11 0 0 85 REVOLUTION
23 Storno 10 0 0 85
24 Zeus 8 0 4 85
25 OrfenFarm 7 0 0 50
26 Gm 6 0 2 85
27 Crys 6 1 1 85 Deadly
28 CoreFarm 6 0 0 50
29 TestDagger 5 0 0 85
30 TestSpoiler 5 0 0 85
31 Goldmina 3 0 0 83
32 TestMage 2 0 0 85 Tsilimprikia
33 Istar 2 0 0 84 KRIPTON
34 ElfSex 2 1 0 85 Deadly
35 TestDestro 1 0 0 85 EpicFarm
36 Poutsa 1 0 0 85
37 TestGladi 1 0 0 85